Samen werken aan energie en natuur in Nederland

bekijk de mogelijkheden

Eén van de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeentes in Nederland is: ‘In 2030 zijn we op ons grondgebied – voor onze energievoorziening – onafhankelijk van fossiele energiebronnen.’

Onze oplossing om hier invulling aan te geven is het realiseren van klimaatparken met ruimte voor energie, water en natuur. 

Werkwijze

Scan

Een eerste ontwerp voor uw locatie gekoppeld aan een businesscase en een samenwerkingsvoorstel.

Omgeving

Wij betrekken de bewoners en de buurt bij het project met sociale en financiële deelname.

Definitief ontwerp

Wij maken een definitief ontwerp op basis van de laatste stand der techniek voor een optimale stroomproductie. Met maatschappelijke meerwaarde.

Financierings-oplossingen

Wij zorgen voor een financiering die aansluit bij de wensen van de gebouw- of grondeigenaar. Met lokale participatie en met een gezonde business case.

Installatie

Met onze eigen installateur EigenEnergie.net realiseren wij de meeste van onze projecten en bouwen wij ook op hun kennis en ervaring.

Beheer en onderhoud

25 jaar een installatie in beheer houden vraagt specifieke kennis en taakgericht handelen. Dit kunnen wij voor u verzorgen, het liefst blijven wij 25 jaar betrokken bij uw project.

Maatwerk voor elke locatie

U verhuurt uw dak of grond aan ons en wij zorgen voor de subsidieaanvraag, financiering, installatie en exploitatie. Wij ontzorgen u volledig en dat 25 jaar lang! Dit heeft de volgende voordelen:

 • Zekerheid
 • Geen eigen investering
 • Vaste huurinkomsten
 • Flinke korting op de eigen stroomkosten

Betrokken team

Mensen die werken om jouw project een succes te maken, met oog voor detail, het resultaat en hart voor de zaak. Wij kiezen bewust voor een klein team dat werkt aan maatwerk opdrachten. Persoonlijk en direct!

Nederland Opgewekt is een missie gedreven onderneming. Het zit in ons, om te denken en te werken in win-win win. Winst voor u, winst voor de natuur en winst voor ons bedrijf.

Samen ontwikkelen of pacht

Wij ondersteunen dak- en grondeigenaren die alles in eigen beheer willen doen. Dit biedt de hoogste revenuen, maar vergt ook investeringen. Wel profiteert u, zolang u dat wenst, van de kennis en service van Nederland Opgewekt. Deze oplossing past bij bedrijven die zelf de investering willen doen. Dit heeft de volgende voordelen:

 • Op eigen balans
 • In eigen beheer
 • Hoogste revenuen

Wij maken energielandschappen

Zonnepanelen op de grond zijn noodzakelijk om de klimaatdoelstellingen te halen. De komende jaren zullen we ongeveer 1% van de grond in Nederland moeten gebruiken voor het opwekken van elektriciteit.

Wij zorgen ervoor dat zonnevelden gemaakt worden met zorg voor het landschap, aandacht voor biodiversiteit en lokaal financieel rendement. Het is onze missie om mensen blij te maken met schone energie.

Grondeigenaars kunnen bij ons terecht voor een zonneveld dat 50% waarde in de gemeenschap houdt en een aantrekkelijk rendement oplevert.

Daarbij werken wij met de UN Sustainable Development Goals als leidraad.

Benieuwd wat voor uw percelen geschikt is?

NEEM CONTACT OP

Groen Denken en Groen Doen

Een succesvol project passend bij de locatie

Passend bij uw gebouw

Wij zijn trots op de creativiteit van onze oplossingen. Er zijn verschillende mogelijkheden om rendement uit zonnepanelen te halen: wij plaatsen zonnepanelen op daken, carports of velden van of bij uw bedrijf, passend bij uw wens en energievraag. Uw eigendom wordt bij ons met zorg behandeld voor het beste rendement.

Nederlands geld of zelf investeren

Investeren in een duurzaam energiesysteem doen wij met lokaal geld van Nederlandse instellingen en via crowdfunding partners met geld van particulieren. Natuurlijk zijn er ook mogelijkheden om zelf te investeren. De winst van onze projecten blijft daarmee zoveel mogelijk in Nederland.

Kies voor kwaliteit

Kwaliteit staat voorop. Dat begint met een goed ontwerp en de keuze voor materiaal van topkwaliteit. Met onze ontwerpers en technici zorgen wij voor het beste project bij uw gebouw en het energieverbruik van het bedrijf.

Een aantal van onze projecten

  Someren – Lungendonk

  1.000

  huishoudens van duurzame energie voorzien als dit zonnepark voorjaar 2021 gereed is

  Heerenveen

  5.600

  zonnepanelen in een huurconstructie op een niet gebruikt dak met eigen aansluiting

  Helmond De Peel

  4.000

  op de daken van meerdere bedrijven een installatie realiseren dat als één project wordt gefinancierd

Blog

  Waarom hebben onze klimaatparken een waterberging?

  LEES MEER

  Nederland Opgewekt lid van het SDG Ecosysteem

  LEES MEER

  Energiecoöperaties onmisbaar voor energietransitie

  LEES MEER
Menu sluiten