Nederland Opgewekt lid van het SDG Ecosysteem

Met Nederland Opgewekt sturen we op bredere doelen. We willen projecten maken die goed doen.
SDG’s (Sustainable Development Goals) zijn 17 doelen die in 2015 door de VN zijn vastgesteld voor verbetering van samen leven op en met de aarde.
Schone energie, biodiversiteit, tegengaan van armoede en circulair materiaalgebruik beïnvloeden ons handelen. Samenwerken is belangrijk om zulke grote doelen te bereiken.
Daarom is Nederland Opgewekt begin dit jaar lid geworden van het SDG Ecosysteem.

Wat is het SDG Ecosysteem?
Een ecosysteem waarin kennis en expertise vrij met elkaar wordt gedeeld,  waarin er  innovatieve oplossingen worden bedacht voor uitdagingen in de transitie naar een  circulaire economie. En waarin ketensamenwerking wordt gestimuleerd.

Ecosysteem
We leven in een natuurlijk ecosysteem. Het leren van de intelligentie van de aarde is iets wat steeds meer toegepast wordt bij projecten.
Het is dan ook belangrijk om bij het realiseren van ambities slim gebruik te maken van het ecosysteem om ons heen. Hoe kunnen wij de omgeving verrijken?
Een mooi voorbeeld hiervan is ons project in Someren-Heide waar wij in ons energielandschap een buurttuin hebben aangelegd i.s.m. met de vrijwilligersorganisatie IVN Asten-Someren.

Op dit moment komt er een generatie van school af die is opgegroeid met klimaatverandering en ruim de helft van deze jongeren vindt het maken van duurzame keuzes belangrijk, het is tenslotte hun toekomst, onze toekomst. Hun energie en creativiteit zijn nodig om de uitdagingen waar we voor staan aan te kunnen. Samenwerking is daarbij noodzakelijk.

Dit heeft er de laatste jaren voor gezorgd dat er echt een explosie heeft plaatsgevonden van het aantal duurzame startups.
Alleen al in Nederland heeft PHI Factory meer dan 200 startups geïdentificeerd die bijdragen aan één of meerdere doelen van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s). Een overzicht dat nog elke dag groeit.
Samen met deze bedrijven werkt Nederland Opgewekt aan de transitie naar een circulaire economie.

Meer lezen? www.phifactory.com