Helmond De Peel

Dit project is ontstaan vanuit de gedachte dat je samen meer kunt dan alleen. Een aantal ondernemers uit Helmond en omstreken wilden graag verduurzamen. Zij beschikten echter ieder afzonderlijk over een te klein dakoppervlak voor het plaatsen van een zonnestroominstallatie. Zij hebben toen besloten om een samenwerking aan te gaan, waardoor er wél voldoende dakoppervlak was voor het realiseren van een zonnestroominstallatie.

Voor ons betekende deze samenwerking een technisch heel uitdagend project aangezien meerdere lokale ondernemers hun dak aan ons beschikbaar stelden. Desalniettemin hebben we dit complexe project tot een goed einde kunnen brengen. We zijn erin geslaagd om op de daken van meerdere bedrijven een zonnestroominstallatie te realiseren dat als één project wordt gefinancierd en waarvan de stroom gebundeld wordt verkocht.

Inmiddels zijn er al zo’n 4.000 zonnepanelen geïnstalleerd die stroom opwekken voor ondernemers in de regio. Hiermee is een goede stap gezet in de verduurzaming van het bedrijventerrein in Helmond.

Dit project illustreert dat je met samenwerking meer kunt bereiken dan alleen, ook wanneer het gaat over verduurzaming. Op die manier kunnen ook kleinere bedrijven een bijdrage leveren aan een groener Nederland.