Someren – Kerkendijk

Wij waren bezig met een project in Someren, in de buurt van de locatie aan de Kerkendijk.
De eigenaar van deze locatie raakte geïnteresseerd in ons project. Hij had een boerenbedrijf, maar was op zoek naar een manier om zijn grond op een groenere manier te gebruiken t.o.v. het telen van mais. Het was de vraag of wij, Nederland Opgewekt, wat voor hem konden betekenen.

Door een klimaatpark te realiseren, ontstaat een nieuwe manier van kijken naar het gebruik van grond. Naast de zonnepanelen blijft er ook ruimte voor groen. De eigenaar onderhoudt bijvoorbeeld nieuw aangelegde fruitboomgaarden en verzorgt de runderen die daar grazen. Dit is ook een impuls voor het Brabantse landschap: de hoogstamfruitbomen en oude rundveerassen zijn een mooi gezicht.

Dit is niet het enige voordeel dat het klimaatpark met zich meebrengt voor de regio. Bij het plaatsen van de zonnepanelen is een deel van de bodem van de locatie verlaagd, waardoor een waterberging ontstaat onder de panelen. Als gevolg hiervan hoeft het riool van Someren minder water te verwerken bij hevige regenval en is er minder kans op overstromingen. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan de inpassing van de zonnepanelen in het landschap, waardoor Brabant er weer een stukje mooier uitziet.
Tot slot komt er een buurttuin, waar ouderen samen kunnen komen om planten te verzorgen en elkaar gezelschap te houden.

Dit project laat zien dat een zonnepark niet alleen een functie vervult bij het opwekken van duurzame energie, maar bijvoorbeeld ook bij waterberging. Door het realiseren van een zonnepark wordt grond goed benut.

https://www.zonneparkensomeren.nl