Someren – Heikantstraat

Het initiatief voor dit klimaatproject lag bij onszelf.
In de gemeente Someren werd al langere tijd een stuk agrarische grond van circa 5,6 hectare te koop aangeboden. Wij vonden dit perceel grond geschikt voor het realiseren van een zonnestroominstallatie. Daarnaast zagen wij mooie kansen om, met de opbrengst van het zonproject, een bijdrage te leveren aan de biodiversiteit en natuurontwikkeling in dit gebied.

Van de 5,6 hectare grond bestond 0,8 hectare uit natuur ten tijde van de aankoop. Wij hebben 3 hectare grond gebruikt om het zonnepark te realiseren. Hierdoor kunnen 700 huishoudens van duurzame energie worden voorzien. Met de opbrengsten van dit project, hebben wij 1,8 hectare aan natuur toegevoegd. Door leefruimte te creëren voor dieren, hebben wij een impuls gegeven aan de biodiversiteit in de gemeente Someren.

Tijdens dit project hebben wij geleerd dat het als initiatiefnemer van zonprojecten erg belangrijk is om omwonenden in een vroeg stadium bij je plannen te betrekken. We hebben veel ervaring opgedaan met het voeren van gesprekken met buren of andere belanghebbenden. Deze kennis zetten wij in bij toekomstige projecten, zodat we samen met omwonenden invulling geven aan het ontwerp en de financiering van een zonnepark.