Samenwerking tussen Nederland Opgewekt en Terra MBO

Samen naar een duurzame toekomst met energie- en natuureducatie.

In een tijd waarin duurzaamheid en milieubewustzijn steeds belangrijker worden, is
het essentieel dat we samenwerken om een positieve verandering teweeg te
brengen. Een prachtig voorbeeld van zo’n samenwerking is de recente
ondertekening van de intentieverklaring tussen Nederland Opgewekt en Terra MBO.
In Oostwold Groningen wordt een Klimaatboerderij gerealiseerd waarin studenten
hands-on ervaring kunnen opdoen in natuurinclusieve landbouw en zonne-energie
opwekking.

Met deze mijlpaal vieren we niet alleen de start van een veelbelovende
partnerschap, maar kijken we ook vol enthousiasme uit naar een schone en
duurzame toekomst waarin we de volgende generaties kunnen opleiden in
natuureducatie, energie-educatie en duurzaamheid.

Nederland Opgewekt is een voortrekker op het gebied van duurzame
energieprojecten en heeft al vele successen behaald op het gebied van groene
energieopwekking. Terra MBO, aan de andere kant, is een toonaangevende
onderwijsinstelling die zich inzet voor het opleiden van jonge mensen in een breed
scala aan groene en duurzame vakgebieden. Door de krachten te bundelen, creëren
Nederland Opgewekt en Terra MBO een krachtige alliantie die de weg vrijmaakt voor
een meer duurzame toekomst.

Een van de belangrijkste doelen van deze samenwerking is het bevorderen van
natuureducatie. We moeten onze toekomstige generaties bewust maken van het
belang van onze natuurlijke omgeving en hen inspireren om er zorg voor te dragen.
Door middel van educatieve programma's op de Klimaatboerderij, zullen Nederland
Opgewekt en Terra MBO studenten de mogelijkheid bieden om direct in contact te
komen met de natuur. Ze zullen leren over biodiversiteit, ecosystemen en het belang
van het behoud van onze kostbare natuurlijke hulpbronnen.
We kijken uit naar een duurzame samenwerking!