Transformatie naar duurzame veeteelt

Mag je in Nederland de discussie voeren over het verkleinen van de veestapel?
Nederland is wereldkampioen in het omzetten van plantaardige eiwitten naar dierlijke eiwitten. De grote veestapel in Nederland is daar een gevolg van. Veeteelt is een industrie waar duizenden gezinnen afhankelijk van zijn: als producent of verwerker van vlees. Zo bezien, is het begrijpelijk dat de roep om inkrimping van de veestapel leidt tot weerstand: ‘minder, minder, minder’ is geen realistische visie voor deze mensen. Het is geen lonkend perspectief.

Het volgende citaat van Antoine de Saint-Exupéry spreekt tot de verbeelding: “Als je een schip wil bouwen, roep dan geen mannen en vrouwen bij elkaar om hen bevelen te geven, om ze elk detail uit te leggen, om ze te vertellen waar ze alles kunnen vinden. In plaats daarvan, leer ze verlangen naar de enorme eindeloze zee.”

We moeten ons niet richten op ‘minder, minder, minder’, maar op een duurzame en gezonde landbouw, waarin het welzijn van dier en mens centraal staat. Op een samenleving waarin bedrijven een goed rendement kunnen maken, zónder hulpbronnen uit te putten.

Voor agrariërs die eigenaar zijn van grote stallen met wat grond, kunnen zonnepanelen en een zonnepark een stabiele bron van inkomsten zijn, gedurende een periode van 25 jaar. Door deze inkomsten, ontstaat voor de agrariër de financiële ruimte om het bedrijf langzaam om te vormen naar een duurzaam bedrijf. Hierdoor ontstaat een betere werkomgeving en een betere economische positie. Dan wordt het ook gemakkelijker om de veestapel te verkleinen en diervriendelijker, kwalitatief hoogwaardiger en met een gesloten kringloop de landbouw te bedrijven. Een enorme, eindeloze zee, van mogelijkheden.