Zonneparken als kans voor de biodiversiteit

Veel mensen begrijpen inmiddels dat zonne-energie veel beter is voor het milieu dan fossiele brandstoffen. De veel te hoge CO2 uitstoot van fossiele brandstoffen zorgt ervoor dat de opwarming van de aarde blijft doorgaan en de zeespiegel blijft stijgen. Onderzoek heeft uitgewezen dat als we niets doen, de temperatuur van de aarde binnen 50 jaar met 2,6 graden Celsius zal stijgen, met alle gevolgen van dien.

Het is dus noodzakelijk om te zoeken naar alternatieve manieren om energie op te wekken. Een van die manieren is het ontwikkelen van zonneparken, om zo mensen de keuze te bieden om over te stappen op zonne-energie.

Zonnepark en natuur

Bij de ontwikkeling van zonneparken komen weer andere en nieuwe problemen en discussies kijken. Wat betekent zo’n zonnepark bijvoorbeeld voor onze natuur?

Dit soort vragen vindt Nederland Opgewekt belangrijk. In samenspraak met gemeenten en inwoners wordt gezocht naar mogelijkheden om een zonnepark zoveel mogelijk meerwaarde te geven, zowel voor omwonenden als voor de natuur. Er zijn manieren om de biodiversiteit in het betreffende gebied te vergroten. Dit kan door zonneparken te ontwikkelen op gronden met weinig natuurwaarde, denk daarbij aan bouwpercelen of intensief gebruikte landbouwgronden. Bij de opstelling van zonnepanelen houden wij rekening met het feit dat beplanting licht en regenwater nodig heeft om te kunnen groeien. Daarom worden zonnepanelen met een afstand tot elkaar geplaatst.

Biodiversiteit

Biodiversiteit wordt niet alleen bevorderd door een goede mix van zon en schaduw, maar ook door goed ecologisch beheer. Vanzelfsprekend zonder bestrijdingsmiddelen, maar ook gericht op afscherming van mensen en vraat door dieren. Op het verschralen van de grond zodat bijzondere kruiden een kans krijgen zich te ontwikkelen. Planten en insecten hebben hierdoor vrij spel.

Inmiddels zijn er op verschillende zonneparken meer dan veertig soorten hommels, bijen en zweefvliegen geteld. Dit is het vijfvoudige van wat er doorgaans in open veld wordt aangetroffen! Ook meerdere bedreigde soorten zijn hier weer gesignaleerd. Door bijzondere plantengroei zijn ook vlinders en verschillende vogelsoorten graag te gast op deze parken.

Nederland Opgewekt gebruikt de adviezen van de Wageningen Universiteit om biodiversiteit in haar parken te vergroten bij aanleg en beheer. Voor onze parken in Someren zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers die mee willen doen aan de inventarisatie van soorten, zodat we meer kennis krijgen over biodiversiteit in zonneparken.

Bent u hierin geïnteresseerd? Meldt u dan hieronder aan.

Aanmelden als vrijwilliger Zonneparken Someren

    Met het insturen van dit formulier geeft u toestemming aan Nederland Opgewekt B.V. voor het gebruiken van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden alleen gebruikt om contact met u op te nemen als vrijwilliger. Nergens anders voor.

    De gegevens worden vertrouwelijk gebruikt in overeenstemming met de privacyverklaring van Nederland Opgewekt B.V.